PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY TUNELI DLA ZADANIA: "ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S19: RZESZÓW – BABICA”

KLIENT

JV Mostostal - Acciona C. for GDDKiA

Przybliżoną wartość PRACY

400 Mln

Rok budowy

2020

Nasza spółka IRP Biuro Projektów sp. z o.o., będzie współpracowała z firmą Promost Consulting sp. z o.o. oraz z Grupą Acciona przy projekcie i budowie drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe do węzła Babica.

Przedmiotowe Zadanie polega na wykonaniu drogi ekspresowej o długości ponad 10km, z wyjątkowo dużą ilością skomplikowanych obiektów inżynierskich, takich jak wiadukty, mosty, tunele oraz zabezpieczenie terenów osuwiskowych.  

IRP zajmie się projektem dwóch tuneli średnicy ponad 15 m i długości 2,2 km każdy. Proces projektu i budowy konstrukcji podziemnych będzie szczególnie wyzywający i interesujący z technicznego punktu widzenia ze względu na obecność Fliszu Karpackiego.

Proces budowy, łącznie z pracami projektowymi i uzyskaniem wszystkich, niezbędnych uzgodnień i pozwoleń potrwa cztery lata. Prace budowlane zostaną wykonane przez konsorcjum Mostostal - Acciona.

Wartość umowy wynosi 2.230 Mln zł brutto.

Umowa na projekt S19 Rzeszów-Babica jest czwartym projektem tuneli, wykonywanym przez IRP w Polsce.