"Naukowcy mazą o realizacji wielkich rzeczy.
Inżynierowie je wykonują" (James Michener)

Działalność i Usługi

Domeny aktywności

Inżynieria infrastruktury drogowej i autostradowej.

Inżynieria infrastruktury kolejowej

Inżynieria podziemna i tunelowa

Projektowanie inżynierskie mostów

Inżynieria transportowa

Projektowanie architektoniczne

Inżynieria geotechniczna i geologia

Projektowanie urbanistyczne i terytorialne

 

Usługi

Projekty techniczne

Weryfikacja i zatwierdzenie istniejących projektów

Doradztwo na budowie

Nadzór nad budową

Wsparcie w procesie projektowym

Przeprowadzanie różnych badań

Projekty placu budowy