DZIAŁALNOŚĆ I USŁUGI

Grupa oferuje kompletny zakres usług w dziedzinie projektowania w budownictwie. Świadczymy usługi zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego poprzez:

 • przetargi na projekt - zamknięte lub otwarte
 • przetargi na projekt i wykonanie (wspólnie z firmami budowlanymi)
 • konkursy
 • zamówienia
 • umowy koncesyjne

 

Grupa oferuje usługi w zakresie doradztwa i projektowania w pełnym zakresie, w zależności od potrzeb klienta, w szczególności:

 • projekty techniczne
 • weryfikacja i zatwierdzenie istniejących projektów
 • doradztwo na budowie
 • zarządzanie budową
 • nadzór nad budową
 • wsparcie w procesie projektowym
 • przeprowadzanie różnych badań
 • projekty placu budowy

 

Grupa działa w następujących dziedzinach:

 • inżynieria transportowa
 • inżynieria Morska i Hydrauliczna
 • inżynieria budowlanaa
 • inżynieria geotechniczna i geologia
 • projektowanie urbanistyczne i terytorialne
 • projektowanie architektoniczne
 • projektowanie instalacji
 • inżynieria odnawialnych źródeł energii