ANALIZA WARIANTÓW DLA PRZYSZŁYCH PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH WDRAŻANIA I ORGANIZACJI TRANSPORTU PUBLICZNEGO W IASI

KLIENT

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

Przybliżoną wartość PRACY

75,000 (Design Value)

Rok budowy

2020 (End Design)

Projekt ma na celu ocenę dokonaną przez BERD w celu udzielenia pożyczki gminie Iasi w celu umożliwienia miastu budowy nowego garażu autobusowego i zajezdni tramwajowej, odpowiednio zaprojektowanego i wyposażonego również z uwzględnieniem nowego przyjazdu autobusów elektrycznych. Inwestycja ostatecznie zwiększy mobilność i efektywność transportu publicznego w Iasi.

Zakres prac obejmuje analizę zidentyfikowanych opcji i uzasadnienie proponowanej najlepszej opcji przeniesienia zajezdni tramwajowej i / lub garażu autobusowego. Konsultant przedstawi szeroki opis proponowanej najlepszej opcji inwestycyjnej, w tym podział na główne składniki i szacunki kosztów, a na koniec przedstawi wybraną opcję beneficjentom i opracuje studium możliwości, wymagane przez ustawodawstwo rumuńskie w celu uzyskania lokalnych zatwierdzenie przez radę i kontynuowanie kolejnych etapów inwestycji. Umowa o usługi doradcze została pomyślnie zakończona w okresie od października 2019 r. Do marca 2020 r.