BUDOWA BUDYNKÓW AMERYKAŃSKIEJ BAZY WOJSKOWEJ W VICENZIE (WŁOCHY)

KLIENT

NAVAL FACILITIES EUROPE & SOUTH WEST ASIA - CMC Ravenna - Alberto Izzo & Partners

Przybliżoną wartość PRACY

244,000,000

Rok budowy

2011

Kontrakt, dotycz?cy studium wykonalno?ci,  projektu wykonawczego i szczegó?owego wszystkich konstrukcji budowlanych kompleksu wojskowego US Navy w rejonie "Dal Molin", obok Vicenza (W?ochy), zosta? przydzielony in?ynierom Schioppa, Del Gaudio i Ramasco we wspó?pracy z innymi profesjonalistami.

Prace konstrukcyjne wykonane przez "Cooperativa Muratori e Cementisti CMC di Ravenna", na zlecenie US Navy, dotyczy?y budowy ca?ego kompleksu wojskowego w sumie oko?o trzydziestu budynków. Struktury, zaprojektowane w fazie wst?pnej, zosta?y uko?czone w mniej ni? cztery lata; Wi?kszo?? zaprojektowanych budynków wykonana jest z betonowej ramy lub mieszanego odpowiednika dla ?elbetowych ram z prefabrykowanymi p?ytami i p?ytami dachowymi; niektóre budynki maj? równie? stalowe i laminowane p?yty.

Szczegó?owo projektanci zrealizowali nast?puj?ce budynki:

Phisical Fitness (Bldg. # 1)

Barracks (Bldg. # 2-3)

POV Parking (Bldg. # 4-10)

Access Control Point /PMO (Bldg. # 5-6-7-8-9-25)

Fire Station /PMO (Bldg. # 11)

Company Command & Operations (Bldg. #12-13-14-15)

Vehicle Maintenance (Bldg. # 16-17-18)

POL Facilities (Bldg. # 19)

Eco/Hazardous Material (Bldg. #20-47)

Central Plant (Bldg. #21)

Training Facility (Bldg. #22)

Dining Facility (Bldg. #23)

Brigade Headquarters (Bldg. # 24)

AAFES (Bldg. # 27)

Community Services (Bldg. #28)

Multi-Use Facility (Bldg. # 30)

Recreation Center/Boss (Bldg. #31)

Dial Central Office - DCO (Bldg. # 42)

Storage Bldg / General Purpose (Bldg. # 48)