BUDOWA PARKINGU ORAZ MIEJSC HANDLOWYCH - DWORZEC AUTOBUSOWY W GROTTAMINARDA (AV)

KLIENT

A.IR. S.p.A.

Przybliżoną wartość PRACY

8,410,000

Rok budowy

2006

Budowa Dworca Autobusowego Grottaminarda (AV) jest budową szczególnego znaczenia programu infrastruktury w ramach projektu: „ System mobilności w prowincji Avellino” rozpoczęty przez Asesora odpowiedzialnego za Transport i Ruch w regionie Kampania we współpracy z firmą A.IR. Autoservizi Irpini S.p.A.. Budowa Dworca jest ważną częścią rozwoju obszaru transportu w Grottaminarda. W związku z tym wspomniany program transportu drogowego, wiąże się również z przewidzianą budową dworca kolejowego, który poprzez utworzenie nowej sekcji, umożliwi szybki transport towarów w porównaniu z „ Corridoio VIII” (trasa handlu towarami w wyniku wejścia do Europy miast Wschodnich). Dlatego Dworzec nabiera nowego znaczenia w ramach kompleksowego systemu transportowego, przechodząc od systemu autonomicznego (budynek terminala wraz z Dworcem) do węzła zintegrowanego z innymi rodzajami transportu (autobusy miejskie, kolej itp.). Budynek nowego Dworca Grottaminarda będzie zajmować powierzchnie, z wyłączeniem przystanków autobusowych, około 1800 metrów kwadratowych. Rzędna wysokościowa budynku, wraz z parkingiem kolejowym i autobusowym, znajduje się na 435,00 m n.p.m. Budynek w przybliżeniu ma kształt trójkąta, charakteryzuje się czteroma piętrami nad poziomem terenu. Wysokość maksymalna obiektu wynosi 15,10 m od poziomu terenu. Zorganizowano następujące bloki funkcjonalne, żeby wprowadzić różne ulepszenia dla podróżujących: - plac: utworzony pas dla ruchu pojazdów i chodniki dla pieszych, przestrzeń do manewru i parking dla pojazdów, miejsce do załadunku i rozładunku dla podróżujących –budynek dla podróżujących: - parking autobusowy do załadunku i rozładunku pasażerów; - parking dla autobusów oczekujących; - strefa dla oczekujących pasażerów; kasa biletowa, poczekalnia; - obszar dla pracowników: biura, powierzchnia dla kierowców; - obszar przeznaczony do zarządzania i kontroli; - zewnętrzny obszar połączenia podróżnych z komunikacją miejską; -powierzchnia handlowa; parking dla pojazdów prywatnych. Wybór projektowy, opracowany w porozumieniu z Inwestorem jest następujący: 1. Wysoka modalność i zdolność operacyjna Dworca autobusowego, 2. rozwój działań związanych z poprawą jakości transportu publicznego, 3. Miejska rola Dworca autobusowego, 4. Dążyć do funkcjonalnego położenia opartego na kryterium maksymalnego bezpieczeństwa, 5. Polepszenie z wykorzystaniem technologii komputerowej, funkcji kontroli i zarządzania, 6. Zwiększenie działalności firmy