22/10/2019

Analiza Wariantów dla przyszłych projektów dotyczących wdrażania i organizacji transportu publicznego w IASI

ITR Engineering Group kontynuuje dobrą współpracę z Europejskim Bankiem EBOiR, podpisując strategiczną umowę dotyczącą przyszłego rozwoju miasta Iasi w Rumunii w ramach Green Cities Framework! Umowa została podpisana na rzecz pięknego północno-wschodniego miasta Rumunii na studium wykonalności dotyczące przyszłej organizacji transportu publicznego miasta.

W najbliższych miesiącach Italrom opracuje analizę wariantów lokalizacji zajezdni i pętli transportu publicznego. Zostaną przeprowadzone specjalistyczne analizy równoważenia szacunkowych kosztów koszty inwestycji z zmianami w planie ruchu i skutkami środowiskowymi, tychże inwestycji. Terminy wykonania projektu są bardzo krótkie, projekt umożliwi miastu Iasi dokonanie wyboru najlepszego wariantu, definiując miejsca pod przyszłe inwestycje  dla transportu publicznego. W prace te będą zaangażowani eksperci ds. Ruchu, ekonomii i środowiska. Jednym z najważniejszych celów projektu jest znalezienie najlepszego rozwiązania, które poprawi aspekt środowiskowy dla nowej konfiguracji transportu.