Projekty

OPRACOWANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO NA ODC. LINII KOLEJOWYCH NR 201 - BYDGOSZCZ – TRÓJMIASTO” ODCINEK C: OD KM 187+000 DO KM 203+512

PROJEKTOWĄ DOTYCZĄCĄ KONCEPCJI PROGRAMOWEJ DROGI EKSPRESOWEJ S-19, BABICA - DOMARADZ

BENCHMARKING AND FUNDING STRATEGY DLA USŁUG TRANSPORTU PUBLICZNEGO W RUMUNII

STUDIUM WYKONALNOŚCI BUDOWY DROGI DUŻYCH PRĘDKOŚCI S19 „RZESZÓW - BABICA”

PROJEKTÓW KONCEPCYJNYCH, BUDOWLANYCH I WYKONAWCZYCH ORAZ NADZÓR AUTORSKI DLA PIĘCIU ZADAŃ W OKOLICACH KATOWIC.

PROJEKT I BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S8 od węzła „Marki” do węzła „Radzymin Płd ” – Zadanie 2