Projekty

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ BUKARESZT-KONSTANZA: SEKCJA 2, ODCINEK FUNDULEA – LEHLIU, OBSZAR 1 – MOST PRZY (RUMUNIA)

LINIA KOLEJOWA ALIFANA – URZĄDZENIA KANALIZACYJNE NIESBĘDNE DO REALIZACJI INWESTYCJI