REHABILITACJA LINII KOLEJOWEJ PREDEAL-BRAŞOV ELEMENTU KORYTARZA IV PAN - EUROPEJSKIEGO

KLIENT

CFR S.A.

Przybliżoną wartość PRACY

N.A.

Rok budowy

2020

In a JV with Egis (leader), Italrom Inginerie Internationala S.r.l. signed the contract for the realization of the feasibility study necessary for the modernization of the Predeal - Brasov railway section, with an offer worth 14.2 million Lei (about 3 million €). The project will be finalized to allow CFR SA to organize the tender for the works of a highly complex section of the route for the many major art-works which will be necessary to cross the mountainous areas of Transilvania.

Projekt b?dzie trwa? 24 miesi?ce i b?dzie rozwijany w poszukiwaniu najlepszej trasy, która zapewni osi?gni?cie celu w postaci linii kolejowej o pr?dko?ci 160 km / h oraz poziomu us?ug odpowiadaj?cego standardom europejskim.