OPRACOWANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO NA ODC. LINII KOLEJOWYCH NR 201 - BYDGOSZCZ – TRÓJMIASTO” ODCINEK C: OD KM 187+000 DO KM 203+512

KLIENT

General Client: Polskie Koleje Państwowe (PKP S.A.)

Przybliżoną wartość PRACY

N.A.

Rok budowy

2020

W listopadzie spółka IRP podpisała kontrakt na projekt budowlany i wykonawczy  dotyczący realizacji linii kolejowej w Polsce o długości 16 km.

Umowa, której realizacja rozpocznie się pod koniec tego roku, potrwa dwanaście miesięcy i zostanie opracowana we współpracy z innymi krajowymi i międzynarodowymi firmami inżynieryjnymi. W ramach kontraktu, firma IRP będzie pracować nad ponad pięćdziesięcioma obiektami i zaprojektuje mosty, wiadukty i inne mniejsze konstrukcje kolejowe.

Szczegółowo, projektowane zadanie polega na „Opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na odc. linii kolejowych nr 201, 214, i 229" realizowanego w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” odcinek C: Gdańsk Osowa – Gdynia Główna tj. od km 187+000 do km 203+512 linii kolejowej nr 201. 

Projektowany odcinek kolejowy ma na celu polepszenie jakości usług przewozowych na linii kolejowej nr 201 i przechodzi przez Miasto Gdańsk i Miasto Gdynia. Na przedmiotowym odcinku znajduje się 27 obiektów mostowych, w tym trzy duże obiekty stalowe oraz 20 przepustów poprzecznych. 

Przewidywany koniec prac projektowych w roku 2020.