PROJEKTÓW KONCEPCYJNYCH, BUDOWLANYCH I WYKONAWCZYCH ORAZ NADZÓR AUTORSKI DLA PIĘCIU ZADAŃ W OKOLICACH KATOWIC.

KLIENT

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)

Przybliżoną wartość PRACY

N.D.

Rok budowy

2020 (End Design)

Zosta?a podpisana umowa na przygotowanie Projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych oraz na Nadzór Autorski dla budowy sze?ciu obiektów mostowych w okolicach Katowic. Obiekty by?y przedmiotem nast?puj?cych piecu procedur przetargowych prowadzonych przez zamawiaj?cego: GDDKiA Oddzia? w Katowicach:

- Zadanie 1: Us?ugi Projektowe dla zadania: Budowa wiaduktu nad ulic? Wolno?ci w ci?gu drogi krajowej S86 w miejscowo?ci B?dzin;

- Droga – DK86

- D?ugos? ca?kowita obiektu – 43,00 m

- d?ugosc najd?uzszego prz?s?a – 21,00 m

- klasa obci??enia - A

- rodzaj konstrukcji – Obiekt w konstrukcji betonowej z wykorzytaniem belek przefabrykowanych typu T

 

- Zadanie 2 : Us?ugi Projektowe dla zadania:Budowa dwóch mostów nad potokiem Psary w ci?gu drogi krajowej S86 w miejscowo?ci B?dzin - ?agisza;

- Droga – DK86

- D?ugos? ca?kowita obiektu – 8,60 m

- d?ugosc najd?uzszego prz?s?a – 8,60 m

- klasa obci??enia - A

- rodzaj konstrukcji – Obiekt w konstrukcji betonowej, ramowy.

 

- Zadanie 3 : Us?ugi Projektowe dla zadania: Budowa wiaduktu w ci?gu ulicy Dzióbka nad drog? ekspresow? S1 w miejscowo?ci Mys?owice.

- Droga – ulica miejsca

- D?ugos? ca?kowita obiektu – 47,20 m

- d?ugosc najd?uzszego prz?s?a – 23,60 m

- klasa obci??enia - B

- rodzaj konstrukcji – Obiekt w konstrukcji betonowej z wykorzytaniem belek przefabrykowanych typu T

 

 

- Zadanie 4 : Us?ugi Projektowe dla zadania:Budowa mostu przez rzek? Pilic? w ci?gu drogi krajowej 78 w miejscowo?ci Szcz?kociny.

- Droga – DK78

- D?ugos? ca?kowita obiektu – 47,20 m

- d?ugosc najd?uzszego prz?s?a – 33,0 m

- klasa obci??enia - A

- rodzaj konstrukcji – Obiekt w konstrukcji zespolonej z wykorzytaniem d?wigarów HL1000

 

- Zadanie 5 : Us?ugi Projektowe dla zadania: mostu przez rzek? M?ynówk? w ci?gu drogi krajowej 52 w miejscowo?ci Kobiernice.

- Droga – ulica miejsca

- D?ugos? ca?kowita obiektu – 5,06 m

- d?ugosc najd?uzszego prz?s?a – 5,06m

- klasa obci??enia - A

- rodzaj konstrukcji – Obiekt w konstrukcji betonowej, ramowy.