PROJEKTÓW KONCEPCYJNYCH, BUDOWLANYCH I WYKONAWCZYCH ORAZ NADZÓR AUTORSKI DLA PIĘCIU ZADAŃ W OKOLICACH KATOWIC.

KLIENT

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)

Przybliżoną wartość PRACY

N.D.

Rok budowy

2020 (End Design)

Została podpisana umowa na przygotowanie Projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych oraz na Nadzór Autorski dla budowy sześciu obiektów mostowych w okolicach Katowic. Obiekty były przedmiotem następujących piecu procedur przetargowych prowadzonych przez zamawiającego: GDDKiA Oddział w Katowicach:

- Zadanie 1: Usługi Projektowe dla zadania: Budowa wiaduktu nad ulicą Wolności w ciągu drogi krajowej S86 w miejscowości Będzin;

- Droga – DK86

- Długosć całkowita obiektu – 43,00 m

- długosc najdłuzszego przęsła – 21,00 m

- klasa obciążenia - A

- rodzaj konstrukcji – Obiekt w konstrukcji betonowej z wykorzytaniem belek przefabrykowanych typu T

 

- Zadanie 2 : Usługi Projektowe dla zadania:Budowa dwóch mostów nad potokiem Psary w ciągu drogi krajowej S86 w miejscowości Będzin - Łagisza;

- Droga – DK86

- Długosć całkowita obiektu – 8,60 m

- długosc najdłuzszego przęsła – 8,60 m

- klasa obciążenia - A

- rodzaj konstrukcji – Obiekt w konstrukcji betonowej, ramowy.

 

- Zadanie 3 : Usługi Projektowe dla zadania: Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Dzióbka nad drogą ekspresową S1 w miejscowości Mysłowice.

- Droga – ulica miejsca

- Długosć całkowita obiektu – 47,20 m

- długosc najdłuzszego przęsła – 23,60 m

- klasa obciążenia - B

- rodzaj konstrukcji – Obiekt w konstrukcji betonowej z wykorzytaniem belek przefabrykowanych typu T

 

 

- Zadanie 4 : Usługi Projektowe dla zadania:Budowa mostu przez rzekę Pilicę w ciągu drogi krajowej 78 w miejscowości Szczękociny.

- Droga – DK78

- Długosć całkowita obiektu – 47,20 m

- długosc najdłuzszego przęsła – 33,0 m

- klasa obciążenia - A

- rodzaj konstrukcji – Obiekt w konstrukcji zespolonej z wykorzytaniem dźwigarów HL1000

 

- Zadanie 5 : Usługi Projektowe dla zadania: mostu przez rzekę Młynówkę w ciągu drogi krajowej 52 w miejscowości Kobiernice.

- Droga – ulica miejsca

- Długosć całkowita obiektu – 5,06 m

- długosc najdłuzszego przęsła – 5,06m

- klasa obciążenia - A

- rodzaj konstrukcji – Obiekt w konstrukcji betonowej, ramowy.