STUDIUM WYKONALNOŚCI BUDOWY DROGI DUŻYCH PRĘDKOŚCI S19 „RZESZÓW - BABICA”

KLIENT

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)

Przybliżoną wartość PRACY

6,200,000 (Design Value)

Rok budowy

2019 (End Design)

Droga ekspresowa S19 na odcinku w. „Rzeszów Południe’ – w. „Babica”  dł. ok. 10,3 km zlokalizowana będzie w województwie podkarpackim, w powiatach: rzeszowskim (gmina: Boguchwała, miejscowości Racławówka, Niechobrz, Boguchwała, Mogielnica. Lutoryż), strzyżowskim (gmina: Czudec, miejscowość Babica).

Dodatkowo w zakresie przedmiotowej inwestycji przewidywane jest wykonanie zasilania tunelu z GPZ (w m. Strzyżów, Glinik Charzewski, Żarnowa, Połomia, Wyżne) w związku z czym, zlokalizowana jest na obszarze gmin Niebylec, Czudec i Strzyżów.

Trasa drogi ekspresowej S19 na odcinku Rzeszów Południe – Babica  rozpoczyna się w km 11+400 za węzłem „Rzeszów Południe”. Początkowo droga przebiega przez działki rolne, oraz łąki – tereny nie zabudowane. Następnie przecina tereny zabudowane miejscowości Racławówka. Dalej trasa ponownie wkracza na tereny rolne należące do miejscowości Racławówka, Boguchwała i Mogielnica oraz tereny zabudowane miejscowości Mogielnica. Projektowana droga S19, biegnie w kierunku południowo-zachodnim, omijając od strony północno-zachodniej miejscowość Lutoryż. W rejonie tym  zaplanowano obustronne MOP-y I i MOP II „Lutoryż”. Dalej droga przebiega przez teren leśny, gzie występuje tunel. Następnie trasa drogi przebiega w sąsiedztwie terenu zabudowanego przecinając drogę wojewódzką nr 988 oraz linię kolejową nr LK106. Po jej przekroczeniu, droga przebiega równolegle do istniejącej DK 19, po jej zachodniej stronie, aż do węzła „Babica” km około 21+671, gdzie kończy się zakres opracowania.

 

Podstawowe parametry techniczne

- Klasa techniczna - S
- Prędkość projektowa – 100 km/h
- Prędkość miarodajna – 110 km/h
- Liczba pasów ruchu - 2x2
- Szerokość pasa ruchu - 3,5

 

Obiekty inżynierskie  

1 Tunel, 

6 Estakad, 

2 Wiadukty nad S19,

1 Wadukt kolejowy,

3 Przejścia dedykowane jedynie dla zwierząt,

1 Przejazd pod S19,

1 Węzeł „Babica”  - węzeł typu „trąbka”.