BENCHMARKING AND FUNDING STRATEGY DLA USŁUG TRANSPORTU PUBLICZNEGO W RUMUNII

KLIENT

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

Przybliżoną wartość PRACY

800,000 (Design Value)

Rok budowy

2018

EBRD SMART Framework contract Benchmarking and Funding Strategy to umowa na poprawę usług transportu publicznego i infrastruktury drogowej w miastach i powiatach Rumunii. Zadanie pomaga wybranym lokalnym administracjom publicznym i operatorom poprzez wsparcie analizy porównawczej zarządzania transportem publicznym i infrastrukturą drogową. Benchmarking zapewni narzędzie do porównywania wyników operacyjnych w grupie rówieśniczej, pomagając:

- opracowywanie najlepszych praktyk i podejmowanie działań w celu poprawy wydajności;

- monitorowanie jakości świadczenia usług i wydajności oraz monitorowanie wydajności sektora.

W ramach tych ram realizowany będzie program obejmujący wiele agencji w celu uzyskania bezpieczniejszych i długoterminowych źródeł finansowania. Strategia finansowania ocenia możliwe strategie finansowania i zapewnia szeroki dialog polityczny z zaleceniami do przyjęcia. Prowadzenie seminariów i roadshow w celu przedstawienia lepszych możliwości w operacjach transportu publicznego i konserwacji dróg oraz stymulowania zwiększonego udziału sektora prywatnego. Umowa ramowa została podpisana w lutym 2018 r., A zostanie sfinalizowana w styczniu 2022 r.