CONSTRUCTION OF FIVE WIND FARMS – WIND FARMS IN REGIONE CALABRIA FOR VSV S.R.L.

KLIENT

VSV S.r.l.

Przybliżoną wartość PRACY

130,000,000

Rok budowy

2008

Zlecenie odnosi się do badań środowiskowych oraz do wstępnego projektu 5 farm wiatrowych zlokalizowanych na wielu obszarach regionu Kalabrii. Projekt, na zlecenie VSV S.r.l., ma na celu produkcję energii odnawialnej o łącznej mocy 152 MW, wykorzystując generatory powietrza o mocy 1 MW i wielkości ponad 50 m. Całkowita kwota początkowo oszacowana w fazie projektu techno-ekonomicznego oraz koszty elektrowni, a także prac niezbędnych do wykonania całej infrastruktury przekracza 130 milionów euro. Farma obejmuje instalację 45 wież o mocy 1 MW o łącznej mocy 45 MW. Elektrownia wiatrowa leży w gminach Galatro, Laureana di Borrello i S. Peter Carida, na rozległym płaskowyżu na średniej wysokości +700 m, które z Plane Ghilina w gminie Galatro rozciąga się do Laureana di Borrello a następnie S. Pietro di Carita. Farma obejmuje instalację 45 wież 1 MW na łączną moc 45 MW. Elektrownia wiatrowa w Conflenti obejmuje farmy wiatrowe w gminie Conflenti na obszarze położonym na południowym zachodzie miasta, zwany Planem San Mazzeo wzdłuż linii z miastem Lamezia Terme. Jest to obszar o płaskiej morfologii i ograniczony zboczami M.te Faggio - M.te Tombarino i do zachodu przez Mancuso. Usytuowany na poziomie około +1000 metrów. Obszar obsadzony zielenią jest wolny od drzew, a jedynie jest zarośnięty roślinnością krzaczastą i posiada dobre warunki wiatrowe. Projekt zakłada instalację 11 wież 1 MW o łącznej mocy 11 MW. Elektrownia wiatrowa w gminie Platania obejmuje tereny położone na północ od miasta, zwane Serra Cyganów wzdłuż granicy z gminą Decollatura. Znajduje się na grzbiecie o średniej wysokości na poziomie około +1100 metrów i zmiejsza się na południu do wysokości +970 metrów. Projekt zakłada instalację 11 wież 1 MW o łącznej mocy 11 MW. Elektrownia wiatrowa w Gminie di Lago Projekt farmy wiatrowej mieści się w mieście Lake, na terenie położonym na północny wschód od miasta, zwanym Serra delle grandini wzdłuż granicy z gminą Domanico. Jest to duży płaskowyż, wyznaczony przez Mte Verzi, w kierunku półłnocnym przez C.zo Mennale i C.zo Valle Scura i wschodnim przez grzbiet Mt Squire - Mt Pugliese, położony na wysokości powyżej poziomu morza około +1000 metrów . Elektrownia wiatrowa znajduje się w gminie Galatro, Laureana di Borrello i S. Pietro di Carida. Elektrownia wiatrowa w mieście Mammoth usytuowana jest na terenie położonym na północ od miasta, zwanego P. no Limina wzdłuż granicy z miastem Cinquefrondi. Jest to teren o mało zróżnicowanie morfologii, znajdujący się głównie zróżnicowanie na poziomie od + 800 do +900 metrów w kierunku północno zachodnim i południowo wschodnim. Obszar pokryty zielenią jest wolny od wysokiej roślinności obecnej w bezpośrednim otoczeniu dzięki czemu nie ma wpływu na turbiny wiatrowe. Instalacja ma być zbudowana w celu zmaksymalizowania potencjału wiatru, a tym samym zmniejszyć możliwość zakłóceń między tymi samymi turbinami wiatrowymi, rozprowadzonymi na trzech oddzielnych obszarach, na których będą zainstalowane 20 wież o mocy 2 MW o sumarycznej mocy 40 MW.