LINIA KOLEJOWA ALIFANA – URZĄDZENIA KANALIZACYJNE NIESBĘDNE DO REALIZACJI INWESTYCJI

KLIENT

Torno Internazionale S.p.A.

Przybliżoną wartość PRACY

11,390,000

Rok budowy

2005

Projekt kanalizacji wzdłuż ulic Baku i Galimberti w Neapolu integruje cały projekt modernizacji i rozbudowy kolejowego "Alifana" - "Napoli - Teverola". Konstrukcja kanału była potrzebna z powodu problemów powstałych w wyniku przemieszczenia dwóch odcinków kanalizacji, które uległy zniszczeniu wzdłuż ulicy Plebiscito i "Via dell'abbondanza" w dzielnicy Piscinola w Neapolu. Ze względu na wiele wykrytych zakłóceń na całej trasie i problemów w kolejności czasu z powodu wielu ruchów podziemnych, wybór projektu był nastawiony na zastosowanie techniki "mini tunel". Najwyższy punkt nad tunelem przechodzi od istniejących budynków w granicy od 2 do 3 m. Struktura podbudowy przeznaczona do stosowania w technologii minitunnellingu składa się z 5 pośrednich wałków napędzających, wykonanych ø 1000 pala, pokrytych żelbetonem podczas wukonywania, na których każda głębokość ma być ograniczona, a po wykonaniu robót wałki będą służyć jako studzienki kanalizacyjne. Z każdego wału zostanie wykonana części kanału do następnego wału poprzez instalację rury wpuszczanej. Podszewka ma zmienną średnicę zewnętrzną (2600mm / 3000mm), o charakterystyce konstrukcyjnej własciwej do procesu osadzania w glebie za pomocą maszyn podnośnych. Końcowa sekcja ma 60 metrów długości i osadzona jest w "Secondigliano". Realizacja przebiega identycznie do początkowego wzniesienia, z techniką cięcia i okładania, między grodziami ograniczonymi ø 600. Pomiędzy grodziami będzie wybudowany prostokątny odcinek kanalizacyjny z kopułą okrągłą o wymiarach 250cm x 250cm. W zbiorniku będzie wymuszany niski przepływ, a cała sekcja będzie również pokryta szkliwioną ceramiką. W wyborze najbardziej odpowiedniej technologii do budowy tunelu do głównego zbiornika o nominalnej średnicy 220 cm, decydujący wpływ miała: charakterystyka istniejącej gleby oraz gęstą urbanizacja obszarów w około. Z analizy profilu geologicznego wyszczególniono obecność wyłącznie ziarnistej gleby wzdłuż planowanej trasy.