METRO W BUKARESZCIE, LINIA 4 – "PARC BAZILESCU – STRAULESTI"

KLIENT

Astaldi S.p.A.

Przybliżoną wartość PRACY

155,000,000

Rok budowy

2013

Prace są umiejscowione na obrzeżach gminy Bu¬charest Sector 1 na przecięciu bd. We Bucurestii z ul. Durau Straulesti aż do mostu "Straulesti" i skrzyżowania z ul. Ctin Godeanu, na południowej stronie jeziora Straulesti. Roboty budowlane składają się głównie z: • robót budowlanych 2 nowych stacji metra o nazwie "Straulesti" (długość 339 ml, szerokości 21m) i "Laminorului" o długości 286 ml, szerokości 21m, wykonanych z wykorzystaniem technologii wykonania od góry. Dwie stacje obejmują i mają dostęp do wszystkich związanych z nimi technologii; - Kaucja "Straulesti" obejmuje 7 linii bocznicowych i 5 linii przeładowujących tabor kolejowy (około 140 m długości), budowę złoża wykonanego z góry na dół technologii wykonawczej. - Tunel pomiędzy złożeniem, a stacją Straulesti Straulesti (o długości około 200 m), wykonane przy użyciu technologii top-down exe-cution. - dostęp do terminala wielomodalnego dla samochodów, wykonany z powierzchni przy pokryciu złoża "Straulest"; - turbiny do uzdatniania wody i wentylacji oraz do studni o dużej głębokości w celu sprowadzenia wód gruntowych do stacji; - Procesy dotyczące budowy podziemia zarówno depozytowego, jak i stacji, są wykonywane równocześnie do systemu nawadniającego w celu obniżenia poziomu wód gruntowych obecnych w podziemiach (około 7 m od powierzchni); • dwie interstacje są dwoma pojedynczymi torami zwanymi Parc Ba¬zilescu - Laminorului (184 ml) i Laminorului - Straulesti (607 ml) wykonywane są za pomocą mechanizmu wykrawania tarczowego typu EPB (zbalansowanego na ziemię) , z wykopem średnicowym 6,6 m. - Proces budowy tunelu wykonany jest tynkiem EPB i poprzedzony masywnymi zabiegami konsolidacji gleby na i poza stacjami w celu ochrony i wodoszczelności. Zabieg polega na zastrzykach mieszanek cementowo - bentonitowych, które obejmują sekcję tunelu na długości 15 m.