PROJEKT I BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-5 POZNAN - WROCLAW, Korzeńsko (bez węzła) – Węzeł „Widawa”

KLIENT

Astaldi S.p.A.

Przybliżoną wartość PRACY

115,000,000

Rok budowy

2015

Projektowany odcinek nowej drogi ekspresowej S-5 połączy dwa duże miasta – Poznań i Wrocław. Odcinek ten ma długość 19,45 km i został zrealizowany na terenie województwa dolnośląskiego, gminy Trzebnica i gmina Wrocław.

Droga ekspresowa została wykonana według następującego układu: - Klasa techniczna: S - Prędkość projektowa: Vp=100 km/h - 2 jezdni o dwóch pasach ruchu i pasie awaryjnym o szerokości 2x3,5+2,5= 9,5m każda; - pasa dzielącego wraz z opaskami o szerokości co najmniej 11m (który stanowi rezerwę pod 3 pasy ruchu). Projekt został wykonany na zlecenie generalnego wykonawcy Astaldi S.p.A. IRP Biuro Projektów wykonało Projekty Budowlane i Wykonawcze następujących obiektów inżynierskich: - 11 obiektów mostowych w ciągu trasy S-5, o długości od 750.90m  do 15.84m - 8 wiaduktów nad trasą S-5, o długości od 147,94m  do 27,94m - 26 przepustów hydrologicznych i ekologicznych. Obiekty mostowe zostały zaprojektowane z uwzględnieniem wymagań otoczenia i warunków geotechnicznych, odmiennych dla poszczególnych przypadków.  Ustroje nośne obiektów zaprojektowane zostały z wykorzystaniem różnych technologii budowlanych – ustrój nośny skrzynkowy wykonany metodą nasuwania, belki prefabrykowane typu T, ustroje dwu i trójbelkowe – wykonane na budowie.