PROJEKT I BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S8 od węzła „Marki” do węzła „Radzymin Płd ” – Zadanie 2

KLIENT

Astaldi S.p.A.

Przybliżoną wartość PRACY

80,000,000

Rok budowy

2016

Projektowany odcinek nowej drogi ekspresowej S-8 stanowi część Północnej Obwodnicy Warszawy. Odcinek ten ma długość 7,24 km i został zrealizowany na terenie województwa mazowieckiego, gminy Radzymin i gminy Marki.

Droga ekspresowa została wykonana według następującego układu: - klasa techniczna: S - prędkość projektowa: Vp=100 km/h - dwie jezdnie szerokości po 10,5 m (3 x 3,5m) każda - pasa dzielącego wraz z opaskami o szerokości co najmniej 5m. Projekt został wykonany na zlecenie generalnego wykonawcy Astaldi S.p.A. IRP Biuro Projektów wykonało Projekty Wykonawcze oraz Nadzór Autorski następujących obiektów inżynierskich: - 9 obiektów mostowych w ciągu trasy S-8, o długości od 25 do 330 m - 1 wiaduktu nad trasą S-8, o długości od 54 m - 8 przepustów hydrologicznych i ekologicznych. Obiekty mostowe zostały zaprojektowane z uwzględnieniem wymagań otoczenia i warunków geotechnicznych, odmiennych dla poszczególnych przypadków.  Ustroje nośne obiektów zaprojektowane zostały z wykorzystaniem różnych technologii budowlanych – belki prefabrykowane typu T oraz ustroje ramowe.