UNIWERSYTET MOLISE

KLIENT

SVEI S.p.A.

Przybliżoną wartość PRACY

10,600,000

Rok budowy

1999 - 2002

BUDYNEK PENSJONATU

Budynek Pensjonatu i Biur stworzono w celu przyjęcia większej liczby studentów dojeżdżających oraz by zapewnić większą powierzchnię Administracji Uniwersytetu,stanowi kolejny krok w kierunku ostatecznego zakończenia Generalnego Projektu Uniwersytetu Molise w miejscowości Vazzieri w gminie Campobasso. Budynek ze względu na kształt prostokąta o bokach 53x19, dzieli się na trzy pomosty nadziemne, z pomieszczeniem technicznym zlokalizowanym na poddaszu, a pokrycie dachu składa się z dwóch pochyłych połaci. Plan przesuwa się wzdłuż kierunku północno wschodniego, równolegle do istniejącej drogi miejskiej, która oddziela budynek od strony wschodniej; na północ jest budynek Biblioteki, gdzie od zachodu jest oddzielony przez urwisko, które schodzi aż do ulicy Alessandro Manzoni. Cała konstrukcja jest wykonana z betonu. Fundamenty są pośrednie. Duże znaczenie w projekcie geotechnicznym mają grodzie ochrony zboczy.

 

CENTRUM SPORTOWE

Centrum Sportowe stanowi kolejny krok w realizacji Projektu Generalnego Uniwersytetu Molise w miejscowości Vazzieri (CB). Kompleks pojawi się jako połączenie biblioteki z biurami administracji i sąsiadującego obszaru miejskiego wykorzystanego jako parking. Budynek składa się z dwóch segmentów: pierwszy ze sklepieniem łukowym i prostokątnym planem, przeznaczony na boisko sportowe i trybuny; drugi plan regularny, połączony z pierwszym, mieści dwie sale gimnastyczne, przebieralnie i pomieszczenia służbowe dla sportowców. W połączeniu z biblioteką jest przewidziany hol, depozyt na sprzęt, strefa kontroli, pogotowie ratunkowe z pakietem usług i pomieszczenia techniczne. Jednostki chłodzenia są rozmieszczone w dachu nad salami gimnastycznym. W związku z tym kompleks składa się z dwóch odrębnych części, łączone strukturalnie i z samodzielnym funkcjonowaniem a mianowicie: - Część A – przeznaczona dla obiektów sportowych, na sprzęt i na usługi dla sportowców – Część B – przeznaczona do użytku publicznego. Część ze schodami – na połączenie dziedzińca z parkingiem. Projekt zakłada wykorzystanie betonu, stali i elementów drewna klejonego. Ze względu na słabą nośność gruntu w miejscu budowy, wszystkie fundamenty są pośrednie z palami o średnicy większej niż 600 mm i głębokości między 15 i 20m.

 

BIBLIOTEKA

Budynek biur administracyjnych do zarządzania biblioteką jest jednym z ostatnich przedsięwzięć na zakończenie Generalnego Projektu Uniwersytetu Molise w miejscowości Vazzieri (CB). Obecny projekt obejmuje również budowę kotłowni i kładki dla pieszych. Plan budynku jest w kształcie L, o maksymalnej wielkości m. 71 według podłużnej osi i m. 43 według osi poprzecznej. Budynek podzielony na trzy poziomy nadziemne oprócz stropu, dzieli się na dwa duże segmenty, których pierwszy jest skonstruowany wzdłuż podłużnej osi budynku z dachem dwuspadowym, gdzie druga ma także dach skośny ale w kształcie kwadratu. Główna konstrukcja jest zbudowana z elementów stalowych i betonowych. Fundamenty pośrednie są zrobione z pali o średnicy 800/1000 i o podobnej głębokości 20 m. Natomiast kotłownia składa się z jednego poziomu nadziemnego i znajduje się w północnej części budynku Biurowego. Ma ona plan trapezoidalny o boku 18.50 i 12.50m i o wysokości m. 3.70. od szczytu do fundamentów. Struktura nośna jest w elementach z betonu zbrojnego, rozmieszczonych wzdłuż jej obwodu, w którym założono strop ze strunobetonu.

 

AUDITORIUM

Wykonanie Audytorium jest częścią Projektu Generalnego Uniwersytetu Molise, w miejscowości Vazzieri (CB). Budynek objęty projektem rozprzestrzenia się wzdłuż trasy zachód-wschód na obszarze sąsiadującym od zachodniej strony z drogą gminną, która oddziela go od budynku Biblioteki, od północy ogrodzenie murowane przy ulicy Villa Spettrini; od wschodu Budynek Nauk i od południa obszar usługowy, do którego wejście jest przy ulicy Viale Alessandro Manzoni. Z projektem budynku łączy się deptak podzielony wzdłuż rampy, który przechodzi nad drogą, i łączy obszary i szlaki między Wydziałem Nauk a Budynkami Administracyjnymi. Budynek Audytorium zbudowany jest z czterech poziomów nadziemnych i z segmentu przeznaczonego na instalacje, mieszczący się na ostatnim poziomie. Linia grzbietu dachu Audytorium podąża za podłużną osią budynku i łączy się z rynną i z wierzchołkiem dachu Budynku Nauk, stwarzając w ten sposób nachylenie dachu, podparte przez mury Auli. Plan budynku ma nieregularny kształt, wpisany w trapez, z odpowiednią podstawą 29 m i 50 m. Wysokość to około 32 m. Cała budowa wykonana prawie z betonu, oparta na palach o średnicy 600 mm i głębokości 15 i 20 m. Aula zbudowana jest na szczeblach w kształcie trójkąta, którego wierzchołek lokalizuje formę pierścieniowatą z betonu i której szczyt zlewa się z betonowymi belkami pomostu przykrywającego. Obszar przeznaczony na schody ruchome jest położony po dwóch przeciwnych stronach sali głównej, co współgra z istniejącym budynkiem jak i z obszarem zewnętrznym, który jest odgraniczone na szczycie przez taras na dachu. Budynek pokazuje z północy i z zachodu, dwa fronty o wysokości m 7.00, które opadają na Wschód na m 3.50 w punkcie styku z istniejącą strukturą Uniwersytetu.

 

ROLNICTWO

Wydział Rolnictwa, fragment Projektu Generalnego urzędu Uniwersytetu Molise w miejscowości Vazzieri (CB), przedstawia w skrócie jeden z pierwszych kroków realizacji kompleksu uniwersyteckiego. Obszar biorący udział w projekcie obejmuje stok z głównej trasy, która rozwija się w kierunku północno-wschodnim, z różnicą wysokości w kierunku poprzecznym około 10.00m.; ten obszar jest odgraniczony od zachodu przy drodze dojazdowej, która oddziela go od budynku szkoły średniej, na północny wschód do drogi miejskiej, na południe do obszaru zieleni przeznaczonej jako parking dla Wydziału. Wydział stanowią trzy budynki orbitalne wokół centralnego rdzenia, wokół których są rozmieszczone główne manewrowe drogi wertykalne; wewnętrzny kompleks, był przedmiotem pierwszego etapu już zrealizowanego, budynek Atrio i Laboratoriów. Trzeci budynek, dotyczący przedmiotu interwencji, dzieli się, tak jak wcześniejsze już wykonane, z pięciu pokładów naziemnych plus płyta dachowa. Budynek w kształcie prostokąta o bokach 64x28 m, przedstawia dach dwuspadowy, który przykrywa cały obwód zewnętrzny budynku. Cała struktura budynku wykonana z betonu, oparta na słupkach o średnicy między 600 a 1000 mm o długości około 15 m.