BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO I PARKINGU PODZIEMNEGO – CATANZARO

KLIENT

SEI S.p.A. GRUPPO ENEL S.p.A.

Przybliżoną wartość PRACY

5,016,000

Rok budowy

2001

Projekt jest niezb?dny do wybudowania parkingu i budynku przeznaczonego do u?ytku biurowego w miejscowo?ci Sala niedaleko Catanzaro. Budynek zlecony przez SEI GRUPPO ENEL, znajduje si? mi?dzy ulic? Via Brutium a Via della Stazione i mo?na wej?? z obu stron ulicy. Obszar obj?ty projektem jest nachylony w przód na wysoko?? 3.00, w kierunku po?udniowym a? do wej?cia z poziomu ulicy Via Della Stazione. Budynek ma pi?? pomostów nad ziemi?, plus dodatkowy pomost pokrywaj?cy, na planie d?ugiego prostok?ta. Konstrukcja przeznaczona do realizacji budynku jest z?o?ona tak samo z elementów betonowych jak i ze struktur stalowych. W budynku biura znajduje si? parking podziemny, na dwóch poziomach. Do realizacji tego projektu, w celu zapewnienia stabilno?ci kompleksu, jest niezb?dna przegroda z pali. Charakterystyka budynku to prostok?tny plan boków o wymiarach 64,50x13,60 m. Liczba poziomów 5+1 (dach). Rodzaj budownictwa: beton i stal. Rodzaj parkingu: podziemie o prostok?tnym planie . Liczba po??cze? podziemnych: 2 pi?tra podziemne: Rodzaj budownictwa: beton zbrojeniowy.