Projekty

IMPLEMENTATION OF A MODERN, INTEGRATED PARKING MANAGEMENT SYSTEMIC COSTANTA CITY FOR THE GREEN CITY PROGRAM BY EBRD

FRAMEWORK AGREEMENT FOR DESIGN SERVICES FOR THE MAINTENANCE OF BRIDGES, VIADUCTS AND TUNNELS IN THE SARDINIA REGION

STUDIUM WYKONALNOŚCI I PROJEKT WYKONAWCZY DLA UKŁADU REALIZACJA PRZECIĘCIA MIĘDZY DN1 I DN73A W PREDEAL

FEASIBILITY STUDY AND TECHNICAL DESIGN FOR THE CONSTRUCTION OF THE ROAD JUNCTIONS BETWEEN THE DN1 AND BLVD REPUBLICII (SOUTH SINAIA) - BLVD FERDINAND (NORTH SINAIA)

STUDIUM WYKONALNOŚCI I PROJEKT WYKONAWCZY DLA UKŁADU PODZIEMNEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W COMARNIC: PLAC CENTRALNY - DN1

REHABILITACJA LINII KOLEJOWEJ PREDEAL-BRAŞOV ELEMENTU KORYTARZA IV PAN - EUROPEJSKIEGO