15/03/2022

Nowy kontrakt w sektorze kolejowym w Rumunii. Grupa ITR wygrywa Studium Wykonalności i Projekt Techniczny dla linii kolejowej Apahida - Ilva Mica

Studium wykonalności i projekt techniczny modernizacji linii kolejowej na odcinku I Apahida - Ilva Mică o długości 119 km, mają na celu określenie optymalnego rozwiązania z technicznego, eksploatacyjnego, ekonomicznego, finansowego, środowiskowego i klimatycznego wpływu zwiększenie prędkości maksymalnej do 160 km/h dla pociągów pasażerskich, odpowiednio do 120 km/h dla pociągów towarowych. Projekt wpisuje się w modernizację całego odcinka Cluj - Succeava oraz w jeszcze bardziej ambitne ramy modernizacji całego systemu kolejowego w Rumunii.

Kontrakt o wartości ok. 6 mln euro został podpisany na początku marca i obejmuje Italrom z grupą Egis, liderem stowarzyszenia.