09/11/2019

Nowa, duża umowa podpisana przez grupę ITR Engineering w Polsce: firma IRP projektuje tunele na drodze ekspresowej S1.

IRP Biuro Projektow Sp.zo.o. dzisiaj podpisało umowę na projekt wykonawczy i nadzór autorski dla realizacji czterech tuneli drogowych w ramach budowy nowej drogi ekspresowej S1 Obejście Węgierskiej Górki w Polsce.

Projekt zostanie opracowany na rzecz konsorcjum, które podpisało umowę na projekt i budowę „Drogi Ekspresowej S1: S1: Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardo odcinek Przybędza-Milówka (obwodnica Węgierska Górka)“. IRP będzie zaangażowana u boku firm polskich i ukraińskich podczas projektowania prxzedmiotowego odcinka o długości około 12 km. Projekt będzie realizowany od listopada 2019 r., a prace budowlane potrwają około trzech lat.  IRP zajmie się kompletnym projektem wielobranżowym czterech tuneli w ciągu trasy głównej trasy, z których każdy ma długość około 1 km. 

Łącznie z wykonywanymi projektami dla dwóch odcinków trasy S19, w ciągu ostatnich dwóch lat, firma IRP umacnia swoją obecność w Polsce w branży projektowej dróg i kolei, a w szczególności w branży mostowej i tunelowej.