28/06/2019

Rumunia: Smart Framework - Benchmarking and Funding Strategy w sektorze infrastruktury transportu publicznego

Wielki sukces konferencji, zorganizowanej w Iasi przez Italrom wraz z partnerami (ISPCF i SPT) na dlecenie Banku Europejskiego EBOR. Temat konferencji: BENCHMARKING AND FUNDING STRATEGY w sektorze infrastruktury transportowej w Rumunii. Obecność firmy Italferr była kluczowa podczas prezentacji zaawansowanych technologii w BIM / GIS, a także prezentacji prof. Nuzzolo dotyczącej mechanizmów zarządzania systemami transportowymi w strefach zurbanizowanych.