31/10/2018

Italrom przejmuje wiodącą rolę w umowie z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w sprawie "Strategii Benchmarkingu i Finansowania" w Rumunii.

Po podpisaniu umowy we wrześniu 2017 r., Zgodnie z wyborem JV i pierwotnie wyznaczonego lidera, Italrom przejmuje kierownictwo nad umową z EBOR w sprawie "Strategii Benchmarkingu i Finansowania" w Rumunii.

Kontrakt z początku o wartości 850 000 € został opracowany zgodnie z oczekiwaniami klientów w około 20% . Prace z udziałem Italromu prowadzone są bez trudności i będą kontynuowane przez kilka następnych lat w ten sam sposób.