20/01/2018

Doskonałe wyniki trzech spółek tworzących Grupę ITR w 2017 r . są wynikiem podpisanych przez nie umów opiewających na łączną wartość 10,4 mln EUR w zakresie inżynierii drogowych, kolejowych, budowlanych i techniczno-ekonomicznych.

Istotne wyniki finansowe zostały osiągnięte w 2017 roku przez firmy ITALROM, IRP i MITES w zakresie pozyskiwania nowych zamówień oraz otwierania nowych obszarów działalności w zakresie inżynierii lądowej. Postępując zgodnie z ożywieniem gospodarczym w branży budowlanej w Rumunii, Polsce i we Włoszech, trzy przedsiębiorstwa osiągnęły doskonałe wyniki pod względem zdobywania nowych kontraktów zarówno poprzez przetargi publiczne, jak również umowy z generalnym wykonawcą. Ciężka praca wykonana w 2017 r. zaowocowała w nowym portfolio robót, wartym ponad 10 mln EUR, oraz obrocie netto ponad 3,5 mln EUR. Biorąc pod uwagę nowo zdobyte kontrakty oraz obroty spółek, rok 2018 miał podobne lub wyższe wyniki finansowe jak rok poprzedni.