04/12/2017

Spółka Mites podpisała umowę na doradztwo strukturalne i geotechniczne dotyczące modernizacji oczyszczalni Foce Regi Lagni znajdującej się w Neapolu

Umowa została podpisana z Arethusa S.r.l. firmą zajmuje się doradztwem strukturalnym i geotechnicznym w zakresie projektowania technicznego i szczegółowego związanego modernizacją oczyszczalni Foce Regi Lagni znajdującej się w Neapolu;