08/12/2017

Umowa z J.V. Astaldi S.p.A. - FCC Construcciones S.A. - Salcef S.p.A. – Thales, na modernizację linii kolejowej Frontiera-Curtici-Simeria, Odcinek 2 podpisana w Rumunii

Spółka Italrom podpisała z Konsorcjum Astaldi S.p.A. - FCC Construcciones S.A. - Salcef S.p.A. - Thales umowę na modernizację linii kolejowej Frontiera-Curtici-Simeria, Odcinek 2, o długości 614 km. Cały projekt, zawarty w dwóch różnych umowach, ma łączną wartość 740 mln EUR, umowy zostały podpisane w lipcu 2017 r. Projekt zostanie opracowany dla obu kontraktów: Sektor 2A (Km 614 - Czapka Y Brazava) i Sektor 2B (Czapka Y Brazava - Czapka Y Ilteu).

Podpisanie niniejszych umów jest dowodem na doskonałą współpracę pomiędzy spółką Italrom Inginerie Internationala S.r.l. oraz ISPCF S.A.