10/07/2017

Przygotowanie Projektów Koncepcyjnych, Budowlanych i Wykonawczych oraz Nadzór Autorski dla pięciu Zadań w okolicach Katowic.

Została podpisana umowa na przygotowanie Projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych oraz na Nadzór Autorski dla budowy sześciu obiektów mostowych w okolicach Katowic. Obiekty były przedmiotem następujących piecu procedur przetargowych prowadzonych przez zamawiającego: GDDKiA Oddział w Katowicach:

- Zadanie 1: Usługi Projektowe dla zadania: Budowa wiaduktu nad ulicą Wolności w ciągu drogi krajowej S86 w miejscowości Będzin;

- Zadanie 2 : Usługi Projektowe dla zadania:Budowa dwóch mostów nad potokiem Psary w ciągu drogi krajowej S86 w miejscowości Będzin - Łagisza;

- Zadanie 3 : Usługi Projektowe dla zadania: Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Dzióbka nad drogą ekspresową S1 w miejscowości Mysłowice.

- Zadanie 4 : Usługi Projektowe dla zadania:Budowa mostu przez rzekę Pilicę w ciągu drogi krajowej 78 w miejscowości Szczękociny.

- Zadanie 5 : Usługi Projektowe dla zadania: mostu przez rzekę Młynówkę w ciągu drogi krajowej 52 w miejscowości Kobiernice.