17/10/2016

Uniwersytet im. Fryderyka II w Neapolu

Owocna praca inż. L. Sabini, Prof. T.Siwowskiego oraz Prof. M. di Ludovico doprowadziła do podpisania umowy o współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań i rozwoju oraz wymiany informacji w programach dydaktycznych Politechniki Rzeszowskiej w Polsce i Uniwersytetu im. Fryderyka II we Włoszech.