14/11/2014

Udział w gali charytatywnej: mężczyźni dla mężczyzn

Italrom została zaproszona do udziału w corocznej uroczystości charytatywnej krajowej do przydzielenia nagród odnośnie zaangażowania społecznego przez mężczyzn w społeczeństwie jak i firm działających w Rumunii.

Italrom wziął udział w Gali i jako firma jest kandydatem do otrzymania nagrody dotyczącej wpływu społecznego przez sponsorowane programy poparte przez firmy średnie i małe.

Italrom był jednym z pięciu finalistów w tej kategorii. Udział w Gali został zapewniony przez inż. Lorenzo Sabini.