Projekty

STUDIUM WYKONALNOŚCI DOTYCZĄCE ODBUDOWY LINII KOLEJOWEJ KRAJOWA - DROBETA TURNU SEVERIN - CARANSEBES, CZĘŚĆ WSCHODNIEGO KORYTARZA ŚRÓDZIEMNOMORSKIEGO

Zobacz projekt

OPRACOWANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO NA ODC. LINII KOLEJOWYCH NR 201 - BYDGOSZCZ – TRÓJMIASTO” ODCINEK C: OD KM 187+000 DO KM 203+512

Zobacz projekt

REHABILITATION OF THE RAILWAY LINE FRONTIERA-CURTICI-SIMERIA, LOT 2: KM 614 - GURASADA: SECTION 2A (KM 614 - CAP Y BRAZAVA) AND SECTION 2B (CAP Y BRAZAVA - CAP Y ILTEU)

Zobacz projekt

METRO W BUKARESZCIE, LINIA 4 – "PARC BAZILESCU – STRAULESTI"

Zobacz projekt

METRO W BUKARESZCIE, LINIA 5 – ODCINEK TRONCO DRUMUL TABEREI – PANTELIMON – UNIVERSITATE

Zobacz projekt

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ BUKARESZT-KONSTANZA: SEKCJA 2, ODCINEK FUNDULEA – LEHLIU, OBSZAR 1 – MOST PRZY (RUMUNIA)

Zobacz projekt
12